54: Odškodninska odgovornost upravljavca smučišča

»Zaradi slabo vidnega kupa južnega snega na koncu smučišča sem padel in si zlomil nogo. Ali lahko terjam odškodnino od upravljalca smučišča?«

»Osnovno vprašanje je ali ste sami na kakršenkoli način prispevali k nezgodi. Če je odgovor negativen sledi, da je kup južnega snega predstavljal nepričakovano oviro, morda zaradi odrivanja snega s strani številčnih smučarjev. V takšnih okoliščinah je upravljalec smučišča odgovoren za vašo poškodbo. Upravljalec je namreč dolžan poskrbeti za varnost smučarjev z rednim vzdrževanjem smučišča tudi med samim obratovanjem smučišča. Če bi bila odstranitev kupa južnega snega na delu smučišča, kjer ste padli, morda nevarna ali nesmotrna pred iztekom obratovalnega časa, bi bil upravljalec smučišča dolžan postaviti opozorilne znake. Predlagam, da se s podrobnim opisom okoliščin nezgode obrnete na upravljalca smučišča, ki ima tovrstno odgovornost tudi zavarovano pri eni izmed zavarovalnic.«Nazaj na vprašanja