Mediacije

  • Odvetnik Andrej Rauter je vse od začetka mediacij kot mediator na listi mediatorjev Okrožnega sodišča v Ljubljani uspešno posredoval v številnih sodnih sporih z različnih pravnih področij. Je tudi izvajalec mediacij za zavod Potencial.
  • Če ste udeleženi v sodnem postopku ali nameravate vložiti tožbo, pa želite spor rešiti z dogovorom, poskusite z mediacijo. Kontaktirajte nas in podrobno vam bomo obrazložili kaj mediacija je in kaj lahko pričakujete od reševanja spora z mediacijo.