Kazensko in prekrškovno pravo

  • sestava kazenske ovadbe,
  • zastopanje v predkazenskem postopku (zastopanje na zaslišanju na policiji, zastopanje ob hišnih preiskavah)
  • zastopanje na kazenskih glavnih obravnavah
  • zastopanje v prekrškovnih postopkih,
  • zastopanje pred sodnikom za prekrške,
  • uveljavljanje premoženjskopravnih in drugih zahtevkov oškodovancev v kazenskem postopku.