Korporacijsko pravo

  • sestava listin oz. dokumentacije za ustanovitev gospodarskih družb,
  • sestava skupščinskih sklepov in vodenje skupščin,
  • sestava pogodb za prenos poslovnih deležev, delnic, opcijskih pogodb o nakupu ali prodaji delnic,
  • pravni skrbni pregled (legal due dilligence) v primeru prevzemov, združitev.