Civilno pravo

 • sestava vseh vrst pogodb (prodajna, darilna, menjalna, dosmrtno preživljanje, preužitek, najemna, avtorska, podjemna, razdelitev skupnega premoženja med zakoncema…)
 • sosedski spori (ureditev meje, prepoved imisij)
 • posestno varstvo (motenje posesti)
 • zemljiškoknjižne zadeve (vpis lastninske pravice in drugih pravic v zemljiško knjigo, vpis hipoteke in drugih bremen v zemljiško knjigo)
 • zapuščine (sestava oporoke, hramba oporoke, zastopanje na zapuščinskih obravnavah)
 • spori med zakoncema (razveza zakonske zveze, delitve skupnega premoženja, dodelitev otrok v vzgojo in varstvo, določitev stikov z otrokom)
 • preživnine (sporazum o določitvi preživnine, izterjava neplačanih preživnin, pridobitev začasne odredbe za plačevanje preživnine….)
 • odškodninski postopki (prometne nesreče, nezgode pri delu….)
 • izvršilni postopki (izterjava zneskov na podlagi pravnomočne sodbe ali notarskega zapisa, izterjava preživnin)
 • medijsko pravo (žaljive obdolžitve, razžalitve, zahteva za objavo popravka oz. odgovora na objavljeno besedilo)
 • varstvo osebnih podatkov.