Gospodarsko pravo

 • pregled in sestava vseh vrst gospodarskih pogodb,
 • svetovanje in sodelovanje v pogajanjih pri sklepanju pogodb,
 • sestava internih aktov gospodarskih družb (sestava družbene pogodbe, akta o ustanovitvi družbe, sestava statuta in pravilnikov gospodarske družbe)
 • sestava pravnih mnenj,
 • prijave terjatev v stečajnem postopku in postopku prisilne poravnave,
 • sestava predlogov za začetek stečajnega postopka in postopka prisilne poravnave,
 • sestava predlogov za začetek postopka za izbris gospodarske družbe iz sodnega registra,
 • vlaganje izvršilnih predlogov, prisilna izterjava denarnih in nedenarnih terjatev,
 • industrijska/intelektualna lastnina (avtorska pravica, blagovne znamke, patenti),
 • Gospodarsko pravo:
 • pregled in sestava vseh vrst gospodarskih pogodb,
 • svetovanje in sodelovanje v pogajanjih pri sklepanju pogodb,
 • sestava internih aktov gospodarskih družb (sestava družbene pogodbe, akta o ustanovitvi družbe, sestava statuta in pravilnikov gospodarske družbe)
 • sestava pravnih mnenj,
 • prijave terjatev v stečajnem postopku in postopku prisilne poravnave,
 • sestava predlogov za začetek stečajnega postopka in postopka prisilne poravnave,
 • sestava predlogov za začetek postopka za izbris gospodarske družbe iz sodnega registra,
 • vlaganje izvršilnih predlogov, prisilna izterjava denarnih in nedenarnih terjatev,
 • industrijska/intelektualna lastnina (avtorska pravica, blagovne znamke, patenti),