38: Služnost vožnje čez sosednje zemljišče

»Sosedje so uporabljali pot, ki vodi preko naše parcele, za vožnjo s svojimi osebnimi vozili, čeprav v zemljiški knjigi v ta namen ni bilo vpisane služnosti. Sosedje so svojo nepremičnino nato prodali. Skrbi nas, da bodo našo pot uporabljali tudi novi lastniki, čeprav imajo možnost dostopa do svoje parcele tudi z druge strani svoje parcele. Ali lahko od novih sosedov zahtevamo prepoved uporabe naše poti za dovoz na njihovo nepremičnino.«

»Gre za vprašanje obstoja služnosti čez vašo parcelo. Stvarna služnost nastane z zakonom, na podlagi pravnega posla ali z odločbo državnega organa. Služnost je mogoče pridobiti s priposestvovanjem, če je lastnik gospodujoče stvari dejansko izvrševal služnost v dobri veri deset let, ali če je lastnik gospodujoče stvari dejansko izvrševal služnost dvajset let, lastnik služeče stvari pa temu ni nasprotoval. Stvarne služnosti ni mogoče priposestvovati, če je lastnik gospodujoče stvari zlorabljal zaupanje lastnika ali neposrednega posestnika služeče stvari, če je služnost izvrševal s silo ali zvijačo ali če je bila služnost dovoljena do preklica. V vašem primeru je bistveno, da novim sosedom ne dovolite prehoda čez vašo parcelo, oziroma jim prehod prepoveste. Sosedom to lahko poveste ustno, bo pa v morebitnih postopkih lažje dokazovati, če boste to sporočili pisno. Če boste prehod kljub temu dopustili, potem pa se čez čas odločili, da tega več ne bi prenašali (na pot bi na primer postavili fizične ovire), lahko imate s tem težave. Sosed bi namreč lahko vložil tožbo zaradi motenja posesti in v postopku dokazoval, da pot uporablja že dalj časa in da je bilo pridobljeno vaše soglasje (s tem pa ustanovljena služnost). V določenih primerih sosed lahko preko sodišča zahteva vzpostavitev nujne poti (po tuji parceli). To se lahko zgodi v primerih, ko nepremičnina (od vašega soseda) nima za redno rabo potrebne zveze z javno cesto ali pa bi bila taka zveza povezana z nesorazmernimi stroški.«Nazaj na vprašanja