32: Vrnitev are

»V postopku prodaje hiše je bila podpisana predpogodba in kot prodajalki mi je bila nakazana ara. Kot pogoj za sklenitev kupoprodajne pogodbe je bila določena pridobitev gradbenega dovoljenja, oziroma legalizacijo preureditve notranjih prostorov. Zataknilo se je, ker sosed, ki ima na naši parceli vpisano služnost, noče podati soglasja, oziroma to pogojuje z različnimi zahtevami. Kaj lahko naredimo?«

»Iz vašega vprašanja ni jasno v okviru katerega postopka ste in kakšno soglasje soseda potrebujete. Soseda v podpis soglasja sicer ne morete prisiliti. V postopku izdaje gradbenega dovoljenja lahko sosed kot imetnik služnosti na vaši parceli sodeluje kot stranski udeleženec. Kar zadeva predpogodbo in razmerje do kupca hiše je vse odvisno od besedila in določb predpogodbe. V splošnem velja, da kadar je ara dana, pa pogodba ni izpolnjena po vaši krivdi (krivdi prejemnika are), sme druga stranka (kupec) po lastni izbiri zahtevati bodisi izpolnitev pogodbe, če je to še mogoče, bodisi povrnitev škode in vrnitev are, bodisi vrnitev dvojne are.«Nazaj na vprašanja