31: Priposestvovanje služnosti

»Že več kot 25 let koristim isti vhod oz. cesto do svojega stanovanja v hiši,skupaj z osebami, ki živijo v prizidku. Cesto sem v celoti financirala jaz, za kar imam tudi potrdilo. Zanima me, če imam možnost avtomatskega knjiženja služnostne poti v zemljiško knjigo. Zanima me tudi, kam bi se morala obrniti in kaj vse potrebujem za dokazovanje.«

»Možnost za avtomatsko vknjižbo služnosti v zemljiško knjigo ne obstaja. V vašem primeru prideta v poštev dve varianti, in sicer sta to sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnosti ali sprožitev sodnega postopka, za oboje pa se lahko obrnete na odvetnika ali drugega pravnega strokovnjaka.
Pogodbo o ustanovitvi služnosti sklenete z lastnikom zemljišča, na katerem poteka pot, pri čemer v pogodbi opredelite potek poti, zapišete, da se služnost ustanavlja v korist vaše nepremičnine, dogovorite se o odplačni ali neodplačni uporabi, lastnik zemljišča pa mora v pogodbi izstaviti tudi zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim izrecno dovoljuje vknjižbo služnosti v zemljiško knjigo.
Če pa sklenitev pogodbe ni mogoča, lahko zoper lastnika nepremičnine, na kateri je pot, sprožite sodni postopek in zahtevate ugotovitev obstoja služnosti. V sodnem postopku boste morali dokazovati, da pot uporabljate vsaj 20 let. Dokazila o financiranju izgradnje poti bodo k temu nedvomno pripomogla, uporabo poti pa boste lahko dokazovali še z drugimi dokaznimi sredstvi, npr. s pričami.«Nazaj na vprašanja