29: Napaka v registru zdravstvenih informacij in odškodninska odgovornost

»Moj partner je umrl leta 2010, na ZZZS so datum njegove smrti vpisali v register mojih zdravstvenih informacij, zato me od tega dne dalje, kadar pridem k zdravniku, vedno opominjajo, da sem po njihovih podatkih od takrat beležena kot pokojna. Želim, da se lažna informacija izbriše, ker me stvar nenehno opominja na tragične stvari iz preteklosti. Kakšne so moje možnosti glede pridobitve odškodnine.«

»Svetujem, da se pisno obrnete na ZZZS, jih opomnite na nepravilnost in zahtevate odpravo le-te. V zvezi z možnostjo pridobitve odškodnine pa pojasnjujem, da na splošno velja, da se mora vsak vzdržati ravnanja, s katerim bi drugemu utegnil povzročiti škodo. Če pa škoda nastane, jo je tisti, ki jo je povzročil, dolžan povrniti razen, če dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde. Vsaka škoda pa sama po sebi še ne predstavlja pravno priznane škode, saj morajo biti za obstoj takšne škode in s tem pravice do pravične odškodnine izpolnjene določene predpostavke. Nevšečnosti, ki vam jih povzroča napačno beležena informacija, bi lahko uvrstili med duševne bolečine, pri čemer pa je odškodnina pri tovrstnih primerih priznana le, če je šlo za dlje časa trajajočo in intenzivno bolečino. V kolikor je posledica v tem, da ste vedno znova opomnjeni na tragične stvari iz preteklosti, po moji oceni ne moremo govoriti o intenzivnih bolečinah in posledično o odškodninski odgovornosti upravljavca teh podatkov.«Nazaj na vprašanja