18: Pogoji za pridobitev brezplačne pravne pomoči države

»Kakšni so pogoji za pridobitev brezplačne pravne pomoči države.«

»V zadnjem času so se pogoji za dodelitev brezplačne pravne pomoči zaostrili. Država jo namenja socialno najbolj ogroženim posameznikom, med katere šteje tiste, katerih dohodki posameznika in njegove družine ne presegajo višino dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke. Ta znesek trenutno znaša okoli 540 EUR, pri čemer vrednost premoženja celotne družine prosilca ne sme presegati 13.780 EUR. Sodišče pri dodelitvi brezplačne pravne pomoči presoja tudi okoliščine in dejstva o zadevi, v zvezi s katero prosilec vlaga prošnjo. Ta  ne sme biti očitno nerazumna oz. mora imeti prosilec verjetne izglede za uspeh. Pričakovani izid sodnega postopka mora biti za prosilca ali njegovo družino življenjskega pomena. Če so vsi ti pogoji izpolnjeni, sodišče dodeli prosilcu brezplačno pravno pomoč. Prosilec pa mora pogoje za odobritev brezplačne pravne pomoči izpolnjevati ves čas, za katerega mu je ta odobrena.«Nazaj na vprašanja