9: Nujni delež in razdedinjenje

»Na kakšen način se da zmenit, da moj brat po najini materi nujnega deleža ne dobi, saj jo nikoli ne poklice, kaj šele da bi šel v trgovino ali jo peljal k zdravniku. Priznal je tudi, da za dom, ko bo do tega prišlo ne bo plačeval. Vse te stvari naredim jaz, ne iz obveznosti ampak ljubezni.«

»Zapustnik v oporoki določi kaj od svojega premoženja in komu bo zapustil to premoženje po svoji smrti. Vendar pa pri tem ni povsem prost pri svoji odločitvi, saj mu zakon s pravico do nujnega deleža zapoveduje, da najožjega družinskega kroga ne sme spregledati. To v vašem primeru pomeni, da brata načeloma ni možno izključiti iz dedovanja, pa čeprav se ga v oporoki ne omeni. Če pa bi vaša mama želela brata povsem izključiti od dedovanja, torej, da ne bo upravičen niti do nujnega deleža, potem morajo biti izpolnjeni zakonski pogoji za razdedinjenje. Ti so med drugim izpolnjeni, če se dedič s kršitvijo kakšne zakonite ali moralne dolžnosti huje pregreši nad zapustnikom. Glede na dane podatke težko ocenjujem ali so ti pogoji izpolnjeni. Če se bo vaša mama za ta korak odločila potem naj v oporoki čim bolj natančno navede razloge za razdedinjenje.«Nazaj na vprašanja