8: Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi slabih delovnih rezultatov

»Zaposlen sem v trgovini kot prodajalec. Vsak mesec  pa nam firma pošilja skrite nakupovalce, da nas ocenijo ali res delamo tako kot uprava hoče. Zanima me, če prodajalca res lahko odpustijo, če nima dobrih rezultatov?«

»Delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi le, če obstaja utemeljen razlog, ki onemogoča nadaljevanje dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi. Zakon določa več vrst postopkov odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Vaše vprašanje se nanaša na postopek odpovedi iz krivdnih razlogov na strani delavca, in sicer kršenje pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja. V kolikor bi bil torej delavec s pogodbo o zaposlitvi ali s splošnim aktom delodajalca zavezan dosegati določen prodajni rezultat, potem bi v primeru neizpolnitve takšne zaveze lahko govorili o pogojih za začetek postopka odpovedi delovnega razmerja. Pavšalni očitek o doseganju slabih rezultatov pa ne more zadostovati.«Nazaj na vprašanja