65: Preprečevanja uživanja služnosti stanovanja in možnosti

»Imam dosmrtno pravico služnosti stanovanja pri bratu, ki je vpisana v zemljiško knjigo. Služnost je bila določena s pogodbo, s katero je bila hkrati določeno, da kmetija po smrti očeta preide na brata. Po smrti očeta pa mi brat uživanja služnosti nikoli ni omogočil, temveč me je iz hiše izgnal. Ali lahko zahtevam odškodnino za čas, ko sužnosti nisem mogel uživati (15 let), oziroma ali sem upravičen do kakršnegakoli nadomestila za čas ko ne izkoriščam pravice do služnosti?«

»Pravica služnosti stanovanja lahko preneha le v zakonsko določenih primerih: (i) s potekom časa, (ii) z odpovedjo ali (iii) s smrtjo. V primeru, da jo imate vpisano v zemljiško knjigo, je torej še veljavna. Vložite lahko konfesorno tožbo (tožbo na varstvo služnosti), kar v vašem primeru pomeni »vrnitev stvari«, saj je prišlo do nedopustnega posega v izvrševanje služnosti s strani vašega brata. To pomeni, da bi brata lahko tožili, da vam omogoči bivanje v stanovanju. Ta tožba ne zastara, pravica pa ugasne s potekom služnosti. Odškodnina se presoja po pravilih odškodninskega prava in je podvržena zastaranju. Potrebno bi bilo torej dokazati vse predpostavke odškodninske odgovornosti.«Nazaj na vprašanja