64: Dedovanje in dosmrtna služnost stanovanja

»Skupaj z zunajzakonskim partnerjem živiva v stanovanju, ki je izključno moja last. Imam enega otroka, ki bo po moji smrti dedoval to stanovanje. Vsi trije se dobro razumemo, vendar želim partnerju zagotoviti, da bo lahko po moji smrti še naprej živel v tem stanovanju. Kaj predlagate?«

»V korist zunajzakonskega partnerja lahko ustanovite služnost stanovanja, na podlagi katere bo vaš partner lahko uporabljal vaše stanovanje do svoje smrti. Druga možnost je, da sestavite oporoko in v njo vključite volilo – osebna služnost uporabe stanovanja v korist vašega partnerja. S tem boste dosegli enak učinek, saj bo moral dedič (vaš otrok) dovoliti uporabo stanovanja vašemu partnerju (v kolikor bo vaš partner to od njega zahteval). Če boste do smrti živeli v zunajzakonski skupnosti se bo sicer tudi vaš partner štel za vašega dediča.«Nazaj na vprašanja