63: Mobing na delovnem mestu

»Ob zamenjavi vodstva v podjetju je prišlo do več odpuščanj brez pravih razlogov. Tudi mene so po krivem obtožili kraje. Pod grožnjo izgube službe sem pristala na degradacijo. Podtikanja in lažne obtožbe pa se nadaljujejo že dlje časa. Imam resne posledice na zdravju. Kaj naj storim?«

»Zakon mobing izrecno prepoveduje in ga definira kot trpinčenje na delovnem mestu, ki predstavlja vsako ponavljajoče očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom. V vašem primeru je zaznati elemente mobinga, saj navajate, da se nad vami izvaja čustveno in psihično nasilje v daljšem časovnem obdobju. Svetujem, da celotno dogajanje podrobno opišete in ga prijavite pri delodajalcu kot mobing. Istočasno lahko od njega zahtevate odškodnino za pretrpljene duševne bolečine. Mobing lahko prijavite tudi Inšpektoratu RS za delo, ki lahko delodajalca kaznuje z denarno kaznijo. Žal v praksi prijava mobinga naleti na negativen odziv delodajalca kar dodatno zaostri odnos, zato se delavci v večini primerov odločajo le za odškodninske zahtevke, ki pa jih podajo ob istočasni odpovedi pogodbe o zaposlitvi.«Nazaj na vprašanja