62: Oprostilna kazenska sodba in odškodninski zahtevek

»Bivša partnerka je zoper mojega sedanjega partnerja sprožila kazenski postopek zaradi domnevnega fizičnega napada. Partner ni dobil zaporne kazni, ker so bila vsa zdravniška potrdila fiktivna. Sedaj pa na podlagi enakih zdravniških potrdil toži še na plačilo odškodnine. Kaj naj storim, da bi se zadeva zaključila? Bivša partnerka kali mir naše nove družine ter izdatno vpliva na naš družinski proračun.«

»Če je razlog za oprostilno sodbo v kazenskem postopku res v tem, da predložena zdravniška potrdila niso bila pristna, potem ne vidim bojazni, da bi bila bivša partnerka z enakimi potrdili lahko uspešna v odškodninskem sporu. V tem primeru se nakazuje, da je bila ovadba vložena brez dejanske podlage. Lahko bi celo govorili o sumu storitve kaznivega dejanja krive ovadbe. Glede na dano situacijo svetujem, da vaš sedanji partner poskuša spor rešiti z mediacijo.  V kolikor bi v to privolila tudi nasprotna stran je to najhitrejša in najcenejša pot h končanju spora.«Nazaj na vprašanja