60: Pravica do odkupa družbenega stanovanja

»Moja mami je pred leti kupila stanovanje "po Jazbinškovem zakonu" s hčerjo - mojo sestro (vsaka polovico), stanovanje je vpisano v zemljiško knjigo. Sestra je takrat živela z njo v skupnem gospodinjstvu, midva z bratom pa sva bila že odseljena. Ali bi naju morala naša mami takrat vprašati, če imava tudi midva z bratom interes kupiti to stanovanje?«

»V privatizacijskih določbah Stanovanjskega zakona iz leta 1991 je bilo določeno, da je imel pravico do odkupa družbenega stanovanja takratni imetnik stanovanjske pravice, z njegovo pisno privolitvijo pa tudi njegov ožji družinski član. Iz navedenega izhaja, da bi tudi vidva z bratom imela možnost uveljavljati odkup, pod pogojem, da bi se mama s tem strinjala. Ker pa je je to pravico očitno izkoristila le vaša sestra, je bilo v celoti v presoji vaše mame ali bo k odkupu povabila tudi vaju z bratom.«Nazaj na vprašanja