6: Pravica odstraniti veje drevesa iz sosednjega zemljišča

»Veje sosedovega drevesa segajo na mojo zemljo. Jih lahko odrežem?«

»Zakon vam za primer, ko veje sosedovega drevesa segajo v zračni prostor vaše nepremičnine, daje pravico, da te veje odstranite. Vendar pa tega ne morete storiti, ne da bi soseda predhodno pozvali, da to stori sam. Tako se tudi ohranja uravnoteženost obeh pravic lastnikov sosednjih nepremičnin, na eni strani zaščita lastninske pravice lastnika nepremičnine, na katerem raste drevo (sosedova pravica) in na drugi zaščita vas, ki imate pravico do varstva zračnega prostora nad lastno nepremičnino. Šele, če sosed po vašem pozivu ne odreže vej, lahko to storite sami. V primeru, da bi vam sosed to onemogočal ali oteževal, pa vam je dana možnost, da od njega s tožbo zahtevate, da vam dopusti odstranitev vej.«



Nazaj na vprašanja