58: Predkupna pravica solastnika

»Sem solastnik hiše in bi rad prodal svoj delež. Ali moram res nakup ponuditi tudi drugemu solastniku? Kaj če tega ne storim?«

»Odgovor je pritrdilen. Zakon priznava solastniku nepremičnine predkupno pravico. To pomeni, da morate vašega partnerja v solastnini obvestiti o nameravani prodaji vašega solastniškega deleža določeni osebi ter o pogojih te prodaje ter mu ponuditi, naj jo on kupi pod enakimi pogoji. Če bo izjavil, da kupuje vaš solastniški delež stvar, bo moral hkrati plačati kupnino, določeno v vašem obvestilu o nameravani prodaji. Če pa bo njegova odločitev, da ne želi kupiti solastniškega deleža, ga brez problema lahko prodate tretji osebi, vendar nikakor ne pod ugodnejšimi pogoji. Če boste navedena pravila predkupne pravice kršili, potem bo imel vaš partner v solastnini na sodišču možnost zahtevati razveljavitev pogodbe s tretjo osebo ter da se solastniški delež pod enakimi pogoji proda njemu.«Nazaj na vprašanja