57: Delitev solastnine

»Brata bi rad izplačal za delež na hiši, ki ga je dobil v dedovanju po pokojni mami, da bi tako postal sam edini lastnik. On se ne želi pogovarjati niti ne plačuje nobenih stroškov. Kaj lahko storim?«

»Lastninska pravica je mati vseh pravic. Le redki so primeri, ki omejujejo njeno izvrševanje. Vaš primer med te ne sodi, kar pomeni, da brata ne morete prisiliti, da bi se pustil izplačati. Lastnina pa prinaša tudi breme, v primeru solastnine dolžnost prispevanja v ustrezni višini k stroškom nepremičnine. Če brat ne plačuje teh stroškov jih od njega lahko terjate s tožbo. V primeru ugodilne pravnomočne sodbe lahko v nadaljevanju zoper brata sprožite izvršilni postopek na njegov solastniški delež, ki se bo prodajal na javni dražbi. Kot predkupni upravičenec boste imeli pred najugodnejšim ponudnikom prednost, če boste takoj po končani dražbi izjavili, da vi kupujete nepremičnino.«Nazaj na vprašanja