55: Poškodba, ki jo povzroči padli strešnik, in odškodninska odgovornost

»Med hojo po pločniku, mi je na glavo padel strešnik, ki me je hudo poškodoval. Od koga lahko terjam odškodnino?«

»Za škodo, ki nastane s tem, da se poruši ali odpade del objekta, je odgovoren lastnik objekta. Ta se svoje odgovornosti lahko razbremeni, če dokaže, da škodni dogodek ni posledica pomanjkljive kakovosti gradbe in da je storil vse, da bi odvrnil nevarnost nastanka škode. Predpostavljam, da je odpadli strešnik posledica opustitve primernega vzdrževanja strehe. V tem primeru ne bi smeli imeti težav pri uveljavljanju primerne odškodnine za poškodbo, ki ste jo utrpeli. V kolikor gre za večstanovanjski objekt, ki ima torej več lastnikov, predlagam, da se obrnete po pomoč na upravnika, ki vas bo napotil na konkretno zavarovalnico, pri kateri imajo lastniki običajno zavarovano tovrstno odgovornost.«Nazaj na vprašanja