52: Smrt enega od zakoncev in dedovanje

»Kako je dedovanje v družini v primeru ko eden od zakoncev umre ali so otroci tudi upravičeni do dedovanja hranilne knjižice ( tekoči račun) od preživelega zakonca in stanovanja kjer je lastnik samo preživeli zakonec (stanovanje kupljeno v zakonski zvezi) prav tako me zanima glede premičnin avto oprema, slike  in ostalo v stanovanju. V oporoki zapuščata zakonca vso premoženje tistemu kateri ga preživi otrokom pa nujni delež.«

»Predmet dedovanja je samo tisto premoženje (nepremičnine in premičnine), ki ga ima pokojnik ob svoji smrti. Premoženje preživelega zakonca torej nikakor ne more bit predmet dedovanja. Če je stanovanje vpisano samo v korist preživelega zakonca, pridobljeno pa je bilo v času trajanja zakonske zveze, potem del stanovanja in opreme v njem (običajno polovica, lahko pa so lahko deleži tudi drugačni) spada v zapuščinsko maso. V kolikor zapustnik sestavi oporoko, se premoženje deli skladno z njegovo voljo, ki je zapisana v oporoki. Po zakonu pa je zapustnikova svoboda glede odločanja o usodi svojega premoženja omejena z institutom nujnega deleža. V konkretnem primeru se torej ne more zgoditi, da otrok ne bi dedoval nujni delež, ki predstavlja polovico zakonitega deleža. Drugače rečeno, zakonca, ki določata eden drugega za dediča celotnega premoženja, s tem ne moreta prikrajšati svojih potomcev.«Nazaj na vprašanja