51: Redno šolanje in pravica do preživnine polnoletnega otroka

»Sem 22 letna "dijakinja". Izobražujem se na srednji izredni ekonomski šoli v Brežicah. Vpisana sem v program izobraževanje odraslih PTI +2 ter z končano šolo dosežem V. stopnjo. Imam potrdilo o šolanju, vendar nimam statusa dijaka. Zanima me, glede preživnine, saj oče pravi, da nisem opravičena do preživnine, ker nimam statusa dijaka. Na centru za socialno delo pa pravijo, da je dovolj potrdilo o šolanju.«

»Preživninska obveznost staršev obstaja tudi po doseženi polnoletnosti otroka, če se otrok redno šola, vendar največ do njegovega dopolnjenega 26. leta starosti. Rednega šolanja ni mogoče enačiti samo s formalnim statusom študenta ali dijaka. Redno šolanje pomeni redno izpolnjevanje šolskih ali študijskih obveznosti, njegov namen pa je pridobitev izobrazbe ali poklica zaradi zagotovitve lastnega preživljanja. Upoštevaje navedeno je izobraževanje odraslih mogoče šteti za redno šolanje in ste torej upravičeni do ustrezne preživnine.«Nazaj na vprašanja