50: Razpolaganje s pričakovano dediščino

»S partnerjem bi se rada poročila in napisala predporočno pogodbo za primer smrti katerega koli od naju. Vse njegove nepremičnine bi podedovala njegova otroka iz prvega zakona, vse moje pa moja nečaka, ker svojih otrok nimam. Ali pri nas 100 % veljajo te predporočne pogodbe ali ne? Ali moj partner lahko zahteva v primeru moje smrti svoj nujni delež in koliko ta znaša?«

»Naš pravni sistem predporočnih pogodb v smislu vnaprejšnje določitve režima premoženja, ki bo ustvarjeno v zakonski zvezi,  ne pozna. Iz vašega vprašanja pa razberem, da imate v mislih dogovor glede dedovanja. Tudi takšni dogovori po naši zakonodaji niso veljavni, saj je prepovedano razpolaganje s pričakovano dediščino. Možno pa je z oporoko določiti dediče, ki bodo po dedovali premoženje na dan vaše smrti. Tudi v tem primeru pa zapustnik ni povsem prost pri svoji odločitvi, saj mu zakon s pravico do nujnega deleža zapoveduje, da najožjega družinskega kroga ne sme spregledati. To v vašem primeru pomeni, da bodočega moža iz dedovanja ne boste mogli izključiti. Višina njegovega nujnega deleža bo znašala eno polovico tistega deleža, ki bi mu šla v primeru, če oporoke ne bi bilo. Povedano drugače, po trenutnem stanju znaša njegov nujni delež ¼ premoženja, ki bo predmet dedovanja.«Nazaj na vprašanja