5: Priimek zakoncev po razvezi

»Z ženo sva se ločila, vendar vztraja pri tem, da bo obdržala moj priimek. Ali lahko preko sodišča zahtevam spremembo priimka?«

»Rojstni priimek se lahko spremeni na podlagi določenih družinsko pravnih razmerij, kot je npr. sklenitev zakonske zveze ali pa na podlagi prošnje polnoletnega posameznika. Zakon določa, da razvezana zakonca ob razvezi zakonske zveze obdržita priimek, ki sta ga izbrala ob sklenitvi zakonske zveze. Lahko pa zakonec, ki je ob sklenitvi zakonske zveze spremenil priimek, v šestih mesecih po razvezi poda izjavo, da želi imeti priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze. Na vašo žalost pa bivši zakonec tega ni dolžan storiti. Pravica do imena je namreč ustavno varovana osebnostna pravica in je kot taka strogo vezana na posameznika. Zato razumljivo ne moremo govoriti o tem, da bi imel tretji, npr. bivši zakonec, pravico zahtevati njegovo spremembo mimo volje bivšega partnerja.«Nazaj na vprašanja