49: Vložitev predloga za vpis v zemljiško knjigo na podlagi prodajne pogodbe

»Kupila sem hišo in bi se rada vpisala v zemljiško knjigo. Imam pogodbo z overjenim podpisom prodajalca in me zanima kako lahko najlažje in najceneje uredim prepis hiše.«

»Praviloma morajo biti zemljiškoknjižni predlogi vloženi elektronsko, vendar pa zakon določa, da lahko predlagatelj poda predlog za vknjižbo tudi neposredno pri pristojnem okrajnem sodišču. Predlog lahko podate tako, da se med uradnimi urami osebno zglasite pri zemljiškoknjižnem sodišču, na območju katerega je vaša hiša. Sodišču boste morali predložiti pogodbo, ki je podlaga za vpis in plačati sodno takso, ki pa se odmeri glede na vrednost nepremičnine, kot je zapisana v pogodbi. V tem primeru bo sodna taksa vaš edini strošek. Zemljiškoknjižni referent bo sestavil elektronski predlog, pretvoril listine v elektronsko obliko in jih tudi sprejel v hrambo. Izpostavljam, da je takšen način vložitve zemljiškoknjižnega predloga mogoč le v primeru, ko se predlaga vpis lastninske pravice. Za vpis drugih stvarnih pravic (npr. služnosti), bi se morali obrniti na notarja ali odvetnika.«Nazaj na vprašanja