48: Menjalna pogodba in davek na promet z nepremičninami

»Sin je lastnik hiše, ki bi jo rad zamenjal za moje stanovanje, ki je ocenjeno nekaj višje kot hiša. Zanima me ali se ob takšni zamenjavi plača kakšen davek.«

»Predmet menjalne pogodbe je obdavčen z 2% prometnim davkom, ki se odmeti od vrednosti vsake od nepremičnin. Zamenjava ene nepremičnine za drugo se namreč šteje kot prenos, ki je obdavčen po Zakonu o davku na promet nepremičnin. Če ste vi ali vaš sin nepremičnini pridobila po 1. januarju 2002, se ugotavlja tudi dobiček iz kapitala, ki je obdavčen pod pogoji iz Zakona o dohodnini. Zavezanca za oba davka (prometni in dohodnina) sta oba s sinom kot lastnika nepremičnin, ki sta predmet menjave.«Nazaj na vprašanja