47: Zastaranje obrokov za plačilo najemnin

»Zanima me, kdaj zastara dolg oziroma pogodba za leasing - avtomobil ( HYPO LEASING) in kdaj zastara dolg za gospodarsko pogodbo - plačilo najemnine za najem gostinskega objekta. V obeh primerih ni bilo že več, kot pet let nobenega plačila na njihov račun in tudi več, kot pet let ne koristim nobenih od upnikovih storitev. Avtomobil so mi zasegli in prodali naprej, gostinski lokal so prevzeli drugi najemniki.«

»Splošni zastaralni rok je 5 let. Torej v večini terjatve (če zanje ni določeno drugače), zastarajo v petih letih po tem, ko bi morale biti plačane. Terjatve iz gospodarskih pogodb zastarajo v treh letih, pri čemer so gospodarske pogodbe tiste, ki jih med seboj sklepajo gospodarski subjekti (gospodarske družbe in druge pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ter samostojni podjetniki posamezniki). V kolikor je v vašem primeru upnik že pravočasno (torej pred potekom zastaralnega roka) začel s postopkom pred sodiščem ali drugim pristojnim organom, da bi se ugotovila, zavarovala ali izterjala terjatev, se je zastaranje pretrgalo in tako ne boste mogli uspešno podati ugovora zastaranja.«



Nazaj na vprašanja