46: Brezplačna pravna pomoč v primeru osebnega stečaja

»Zanima me ali je možno pridobiti BPP za primer osebnega stečaja, sem brez dohodkov,premičnin in nepremičnin, banki dolgujem cca 6.000€.«

»Po izrecni določbi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju vam za pravno svetovanje in zastopanje v postopku osebnega stečaja ni mogoče dodeliti brezplačne pravne pomoči. Brezplačna pravna pomoč v postopku osebnega stečaja se lahko dodeli za pravno svetovanje in zastopanje v postopku odpusta obveznosti, če je bil vložen ugovor proti odpustu obveznosti.«Nazaj na vprašanja