44: Dedovanje vnukov po babici

»Dober dan. Naj najprej obrazložim zadevo. Pred dobrima dvema tednoma nama je s sestro umrla babica. Predvidevam, da bova s sestro pozvana k dedovanju njenega premoženja. Ima nekaj denarja na banki in svojo hišo. Se pa s sestro bojiva, da bi naju teta izigrala saj je najin oče že nekaj časa pokojni. Kako je v tem primeru z dedovanjem?«

»Ob predpostavki, da vaša babica ni napisala oporoke, pride v vašem primeru v poštev dedovanje po zakonu. Navajate, da je vaš oče umrl, zaradi česar vas preveva dvom, ali bi bili sploh upravičeni dedovati po babici. Vaši dvomi v tej zvezi so odveč, saj imate vi in vaša sestra po babici pravico dedovati na podlagi vstopne pravice. To pomeni, da dedujete tisti delež babičinega premoženja, ki bi pripadal vašemu pokojnemu očetu. Če babica ni zapustila oporoke, pomeni, da bi vašemu očetu pripadla ½ babičinega premoženja. Ker pa je oče pokojni, njegov delež dedujeta vi in vaša sestra, vsak do ½, preostalo polovico premoženja pa deduje vaša teta.«Nazaj na vprašanja