4: Lastnoročna oporoka in oporoka pred pričami

»Slišal sem, da lahko oporoko napišem le pred dvema pričama. Ali to drži?«

»Ne drži, lahko namreč napravite t.i. lastnoročno oporoko, pri kateri je za njeno veljavnost dovolj, da jo napišete z lastno roko in jo lastnoročno tudi podpišete. Za veljavnost oporoke pred pričami pa zadostuje, da vnaprej pripravljeno besedilo, ki ga lahko sestavi tudi nekdo drug, preberete in s svojim podpisom potrdite, da izraža vašo poslednjo voljo. Takšno oporoko hkrati sopodpišeta dve polnoletni oporočni priči.«Nazaj na vprašanja