37: Posledice prijave naslova stalnega prebivališča

»Bivši partner in oče mojega otroka me je prosil, če lahko na naslovu, kjer se nahaja moje stanovanje (katerega sem kupila sama), in na katerem imava z otrokom prijavljeno stalno bivališče, prijavi stalno bivališče. Sam namreč živi v najemniškem stanovanju. Odnose imava korektne, zato razmišljam, da bi mu pri tem pomagala. Bojim pa se, da bi skušal moje zaupanje zlorabiti, zlasti, da bi si lastil pravice do stanovanja, da bi prenehal s plačevanjem preživnine, ali da bi kako drugače otežil moj položaj.«

»Glede na vaš položaj ima lahko takšna prijava stalnega bivališča več posledic: (1) vaš bivši partner bi lahko zatrjeval obstoj zunajzakonske skupnosti in na takšni podlagi vložil lastninsko tožbo, s katero bi uveljavljal, da je polovica stanovanja njegovega; (2) v primeru izvršilnega postopka nad bivšim partnerjem, v katerem bo upnik predlagal izvršbo na premičnine, lahko pride do izvršbe na naslovu stalnega prebivališča dolžnika; (3) če bo bivši partner naslov stalnega bivališča določil kot naslov za vročanje, mu bodo na ta naslov vročali vso uradno pošto; (4) bivši partner bi lahko dejstvo, da imata oba starša prijavljeno isto stalno bivališče, izkoristil za znižanje preživnine. V navedenih primerih boste lahko dokazovali nasprotno, torej da je stanovanje izključno vaša last, da stvari, ki se nahajajo v vašem stanovanju niso last vašega bivšega partnerja, da ne živita v istem gospodinjstvu ipd. Pri tem pa boste lahko imeli kar nekaj sitnosti in stroškov. Upoštevajte tudi, da ga kasneje sami ne boste mogli odjaviti. Poleg tega velja poudariti še, da mu boste s prijavo stalnega prebivališča na naslovu, kjer ne prebiva, dejansko »pomagali« pri prekršku – prijava lažnega prebivališča, za katerega je predpisana globa.«Nazaj na vprašanja