36: Dedovanje po očimu oziroma mačehi

»Ali lahko moj polbrat (po očetu) na podlagi dedovanja po pokojnem očetu pridobi lastništvo na nepremičnini, katere zemljiškoknjižna lastnice je moja mama? Slednja mi je pred leti z darilno pogodbo podarila polovico nepremičnine, v oporoki pa me določila kot edinega dediča nepremičnine.«

»Če hiša ni del zapuščine po očetu, bi moral vaš polbrat v zapuščinskem postopku uveljavljati zahtevek, da je hiša skupno premoženje vaše mame in vašega očeta in da del hiše predstavlja premoženje očeta, ki sodi v zapuščino. Sodišče bi vašega polbrata najverjetneje napotilo na pravdo, saj bi izpodbijal obseg premoženja zapustnika. Če bi se v pravdi ugotovilo, da je del hiše res last vašega očeta (kljub drugačnem stanju iz zemljiške knjige, kar je pri zakoncih mogoče dokazovati), potem bi ta del hiše spadal v zapuščino po očetu in posledično bi bil do njega lahko upravičen tudi vaš polbrat.«Nazaj na vprašanja