35: Premoženje zakoncev in osebni stečaj

»Z zunajzakonskim partnerjem, ki je v osebnem stečaju, se nameravava poročiti, in sicer še preden bo postopek osebnega stečaja zaključen. Ali me lahko kot njegovo ženo terjajo za njegove pretekle dolgove, torej dolgove, zaradi katerih je v osebnem stečaju, oziroma ali se lahko v primeru sklenitve zakonske zveze moje premoženje znajde v stečajni masi?«

»Pri zakoncih obstajata dve vrsti premoženja, in sicer skupno in posebno premoženje. Skupno premoženje zakoncev so vse premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom ali odplačno med trajanjem zakonske zveze in življenjske skupnosti zakoncev. Posebno premoženje vsakega od zakoncev je tisto, ki ga je zakonec pridobil pred sklenitvijo zakonske zveze ali neodplačno med trajanjem zakonske zveze. Če imate pred sklenitvijo svoje premoženje, bo to premoženje v zakonski zvezi ostalo vaše posebno premoženje. Pri tem izpostavljam, da zunajzakonske partnerje glede premoženja zadenejo enake posledice kot zakonce. Opozarjam tudi na to, da je stečajni dolžnik dolžan stečajnemu upravitelju sporočati vsakršno spremembo premoženja, kar v konkretnem primeru pomeni tudi obvestitev o premoženju, ki predstavlja skupno premoženje zakoncev.«Nazaj na vprašanja