34: Dedovanja stanovanja, v katerem živi zapustnik

»Sem lastnica stanovanja v katerem že od leta 2015 živi moja mama. Na naslovu tega stanovanja imava obe z mamo prijavljeno stalno bivališče, čeprav jaz začasno živim drugje. Imam še dve sestri in zanima me, če sta upravičeni do deleža na stanovanju po mamini smrti.«

»Če bo šlo v vašem primeru za zakonito dedovanje (ni napisane oporoke), v prvem dednem redu dedujejo zapustničin partner in potomci (vi, vaše sestre/bratje), vsi po enakih delih. Deduje se premoženje, ki ga bo imela vaša mama ob smrti. Če bi prišlo do kakšnega dejanja daril s strani vaše mame, bodo tekom zapuščinskega postopka drugi dediči (torej vaše sestre in mamin partner) to lahko izpodbijali, zahtevali vračunavanje darila ipd. Če ste vi lastnica stanovanja in ga niste dobili od mame (ali očeta), potem na vašem stanovanju vaše sestre nimajo pravic.«Nazaj na vprašanja