33: Zamakanje s sosedove strehe in možnosti

»Streha sosednje garaže (gre za vrstne garaže), ki je stara že več kot 30 let in potrebna obnove, močno pušča. Posledično voda zamaka mejno steno med garažama, priteka s sosedove strehe pod mojo streho (ki je bila lani obnovljena), mi zamaka strop in kaplja v garažo. Kako naj ukrepam?«

»Stvarnopravni zakonik določa, da morajo lastniki sosednih nepremičnin svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode. Pravice, ki omejujejo lastninsko pravico lastnika sosednje ali prostorsko povezane nepremičnine (sosednje nepremičnine), se morajo izvrševati pošteno v skladu s krajevnimi običaji in na način, ki najmanj obremenjuje lastnika nepremičnine. Lastnik nepremičnine mora pri uporabi nepremičnine opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter glede na krajevne razmere običajna ali povzročajo znatnejšo škodo. Od soseda lahko s tožbo zahtevate, da preneha z vznemirjanjem in da se njegovo vznemirjanje prepove tudi v nadaljnje, hkrati pa imate v primeru, da vam je povzročena škoda, pravico zahtevati povrnitev škode po splošnih pravilih Obligacijskega zakonika o povrnitvi škode.«Nazaj na vprašanja