30: Status in samostojnega podjetnika in možnost zahtevka po ugotovitvi obstoja delovnega razmerja

»Bila sem zaposlena v podjetju, potem sem se pod grožnjo - ali zavod ali s.p. - odločila za slednjega. Opravljam delo tako kot prej, torej samo za tega delodajalca v njegovih prostorih. Nimam nobenih pravic, tako kot ostali zaposleni v firmi, torej ni bolniške, ni regresa, ni plačanega dopusta. Imam v tej naši - moji brezpravni deželi kakšno možnost, da se stvari postavijo v red?«

»Elementi delovnega razmerja so podani, če je delavec prostovoljno vključen v organiziran delovni proces in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca. V takšnih primerih se delo lahko opravlja le na podlagi pogodbe o zaposlitvi in ne na podlagi drugih pogodb (npr. pogodbi z s.p.). Iz vašega vprašanja izhaja, da so izpolnjeni pogoji, da delodajalca pisno opozorite na kršitve in ga pozovete k sklenitvi pisne pogodbe o zaposlitvi. Če delodajalec vašemu pozivu ne bo sledil, lahko takšno zahtevo uveljavljate pred sodiščem.«Nazaj na vprašanja