26: Pik kače in odškodninska odgovornost

»V hribih me je pičila kača. Od koga lahko terjam odškodnino?«

»Divje živali, ki živijo v svojem naravnem okolju, so naravno javno dobro. Povedano drugače, so last države. Lastnika odškodninsko bremenijo negativni vplivi svoje lastnine pod pogojem, da mu je med drugim mogoče očitati krivdo. Ta se domneva v primerih, ko ima predmet lastnine značaj nevarne stvari, kar kača v naravnem okolju nedvomno je. Odškodninska odgovornost pa je tudi v takih primerih lahko izključena. Če kače niste namerno izvali, verjamem, da se prav nič ne počutite krivega za neljubi dogodek. Verjetno pa se boste strinjali z ugotovitvijo, da je srečanje kače v hribih precej verjetno. Gre za tveganje, ki ga prevzame vsak obiskovalec naših hribov, zlasti zaradi majhne verjetnosti, da bo do ugriza kače prišlo kljub srečanju z njo. Prav ta zavestni prevzem rizika obiskovalcev naravnega okolja divjih živali pa je razlog za oprostitev odškodninske odgovornosti države.«Nazaj na vprašanja