25: Mirno reševanje sporov

»Mirno reševanje sporov – sodišče (sodni postopek) ni vedno najbolj optimalna rešitev – Imam pravni problem, ki je zrel za sodišče, vendar tam ne želim iti. Kaj storiti?«

»Osebno trdno verjamem, da je pred odhodom na sodišče, ko svoj spor in s tem svoj življenjski problem prepustimo v roke nekoga drugega, modro raziskati še druge možnosti. Funkcija sodišča namreč ni usklajevanje medsebojnih interesov sprtih strani, temveč odločanje o sporu z uporabo materialnih in procesnih pravnih pravil.  Na koncu dolge in drage sodne bitke je vsaj ena stran z odločitvijo nezadovoljna in je ne sprejema, nemalokrat pa se zgodi, da sta z odločitvijo nezadovoljni obe strani. V zadnjih letih se je uveljavila mediacija, v kateri nevtralni mediator z uporabo posebnih znanj in tehnik sprtima stranema pomaga pri iskanju rešitve, ki je sprejemljiva za oba. Postopek mediacije je bistveno hitrejši in cenejši, končna odločitev in rešitev pa ostane v rokah tistih, ki jih najbolj zadeva. Mediacije v primerih, ko je že vložena tožba ponujajo na sodiščih, mediacije pred sprožitvijo spora pa izvajamo tudi številni odvetniki in drugi zasebni ponudniki.«



Nazaj na vprašanja