24: Dolžnost preživljanja otrok in omejitve

»Z možem sva v postopku ločitve. Imava pet let staro hčerko. V kolikšni meri je dolžan finančno skrbeti zanjo?«

»Iz vašega vprašanja izhaja, da bo hčerka zaupana v varstvo in vzgojo vam. To pomeni, da bo oče dolžan v ustreznem deležu dolžan prispevati k mesečnim stroškom otroka. Ti zajemajo stroške otrokovih življenjskih potreb, zlasti stroške bivanja, hrane, oblačil, obutve, varstva, izobraževanja, vzgoje, oddiha, razvedrila in drugih morebitnih posebnih potreb otroka. Mož bo v obliki preživnine dolžan kriti te stroške v višini, ki bo v sorazmerju z vašo dohodkovno sposobnostjo. Če prejemata približno enaki plači, bo to polovični delež ter ustrezno višji delež, v kolikor zasluži več kot vi. Naj omenim še vse bolj pogoste primere iz prakse, ko je oče brezposeln. To pa še ne pomeni, da ni dolžan plačevati preživnine. Sodišče jo vseeno prisodi, če na njegovi strani ugotovi obstoj takšnih objektivnih in subjektivnih okoliščin, ki kažejo na to, da je sposoben služiti denar.«Nazaj na vprašanja