22: Nasilje v šoli

»Pozdravljeni, naš 7 letni sin iz šole prihaja potolčen. Čeprav smo učitelje na to opozorili in poskusili poiskati rešitev, se problem ne reši. Kaj lahko naredimo?«

»V kolikor so obtolčenine posledica nasilja, vam svetujemo, da podate pisno prijavo razredniku in ravnatelju šole ter zahtevate ukrepanje na način, da nasilje nad vašim otrokom nemudoma preneha. Šola je namreč dolžna ukrepati, če prihaja do fizičnega nasilja in s tem do posega v otrokovo pravico do telesne nedotakljivosti. Konvencija o otrokovih pravicah dolžnost sprejetja ustreznih ukrepov nalaga državi, zato je smiselno, da o nasilju v šoli obvestite tudi Ministrstvo, pristojno za šolstvo.

Če šola ne zagotovi ustreznih ukrepov, lahko prenehanje kršitev osebnostnih pravic otroka zahtevate v sodnem (pravdnem) postopku. Če je z opustitvijo dolžnega ravnanja šole oz. države otroku nastala materialna ali nematerialna škoda, pa je šola oz. država odgovorna tudi odškodninsko.

V kolikor nasilje nad otrokom izvaja pedagoški delavec, za škodo, povzročeno z njegovim protipravnim ravnanjem, odgovarja šola. Opisano ravnanje s strani pedagoškega delavca (in ne s strani učenca, mlajšega od 14 let) pa ima lahko tudi zakonske znake kaznivega dejanja, zato lahko na policiji podate kazensko ovadbo.«Nazaj na vprašanja