20: Dolžnost preživljanja polnoletnega otroka

»Moj partner ima hčerko iz prvega zakona, za katero je do njenega 18 leta plačeval preživnino pošteno in korektno. V letošnjem letu pa se je hčerka vpisala v izobraževanje za odrasle (stara pa je 20 let). Ali ji mora plačevati preživnino ali ne?«

»Praviloma so starši dolžni preživljati svoje otroke do polnoletnosti, tako da v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi zagotovijo življenjske razmere, potrebne za otrokov razvoj. Po polnoletnosti pa le ob pogoju, da se otrok redno šola, vendar največ do dopolnjenega 26 starosti. Redno šolanje zajema tudi izredni študij. Dokler je hčerka vpisana v program za izobraževanje odraslih in svoje obveznosti redno izpolnjuje, ji je torej vaš partner dolžan plačevati preživnino, vendar le do njenega 26. leta starosti.«Nazaj na vprašanja