14: Prikrajšanje nujnega deleža

»Pokojni oče ni naredil oporoke, je pa pred smrtjo stanovanje podaril mojemu bratu, tako da sedaj ni česa dedovati. Mama je umrla pred očetom. Ali lahko zahtevam kaj od brata?«

»Če sodišče še ni izvedlo zapuščinskega postopka imate možnost uveljavljati odpravo prikrajšanja nujnega deleža z zahtevkom na vračilo darila. Sodišče se lahko postavi tudi na stališče glede na to, da ni zapuščine, da do dedovanja sploh ne pride in zapuščinske obravnave ne bo opravilo. V tem primeru pa boste imeli v nadaljnjih 3 letih možnost zahtevek na vračilo darila uveljavljati v posebni pravdi, s katerim boste od brata terjali vračilo darila v obsegu do dopolnitve nujnega deleža, ki v vašem primeru znaša ¼ vrednosti podarjenega stanovanja.«Nazaj na vprašanja