13: Odškodninska odgovornost v primeru prometne nesreče

»Bil sem udeležen v prometni nesreči in me zanima do kdaj lahko od povzročitelja zahtevam odškodnino?«

»Odškodninska terjatev za povzročeno škodo zastara v treh letih, odkar je oškodovanec zvedel za škodo in za tistega, ki jo je povzročil. V določenih primerih se začetek triletnega zastaralnega roka šteje od zaključka aktivnega zdravljenja (kot zaključek zdravljenja se praviloma šteje dan, ko je bil zaključen prvi bolniški stalež), vendar v nobenem primeru ni mogoče zahtevati odškodnine po preteku petih let od nastanka škode. Iz načela previdnosti pa priporočam, da odškodnino uveljavljate v roku največ treh let od nezgode.«Nazaj na vprašanja