12: Osebni stečaj in odpust obveznosti

»Ne morem več odplačevati svojih dolgov. Ali se jih lahko rešim z osebnim stečajem?«

»V praksi ugotavljam, da se ljudje odločajo za osebni stečaj ob zmotni predpostavki, da se bodo s tem kar avtomatsko znebili starih dolgov. Osnovni namen osebnega stečaja namreč je, da vsi upniki iz premoženja dolžnika prejmejo plačilo svojih terjatev hkrati in v enakih deležih (sorazmerno). Dolgovi, ki niso poplačani v stečaju praviloma ne prenehajo in jih lahko upniki uveljavljajo proti dolžniku tudi po koncu stečaja. Odločitev za osebni stečaj torej ne potegne za seboj tudi odpusta starih grehov. Zakon res predvideva odpust obveznosti, za kar pa morajo biti izpolnjeni posebni pogoji. Le če so ti izpolnjeni dolžnik res ni več dolžan poravnati dolgov, ki ostajajo odprti po stečaju, kar pa spet ne velja za vse dolgove (npr. hipotekarne). Eden od najpogostejših razlogov v praksi, ki je ovira za odpust obveznosti, je dejstvo, da je dolžnik prevzemal premoženjskemu stanju nesorazmerne obveznosti. Torej, če so vaši dolgovi posledica preveč razsipnega življenja oz. trošenja, ki je prekomerno presegalo vaše pridobitne zmožnosti, potem na odpust obveznosti ne morete računati.«Nazaj na vprašanja