1: Dolžnost preživljanja otroka po polnoletnosti

»Hči se je po končani srednji šoli zaposlila in odselila z doma, sedaj pa me je pri njenih 24. letih obvestila, da se je vpisala na izredni študij in da sem jo dolžan preživljati? Ali navedeno drži in če ja, v kakšnem znesku?«

»Starši so dolžni preživljati svoje otroke do polnoletnosti, če se pa ti redno šolajo pa tudi po polnoletnosti, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih izrecno določa, da navedena obveznost velja tudi če se otrok redno šola vpisan na izredni študij, pri čemer pa velja, da se redno šola, če redno izpolnjuje študijske obveznosti (torej opravlja izpite). Če so ti pogoji izpolnjeni pa obveznost staršev preneha samo, če je otrok sklenil zakonsko zvezo ali če živi v zunajzakonski skupnosti, saj se v tem primeru obveznost preživljanja prevali na partnerja. Višina preživnine se določi glede na potrebe upravičenca in materialne ter pridobitne zmožnosti zavezanca, zato je odmera različna v vsakem posameznem primeru.«Nazaj na vprašanja